Sekcije
  • Plivački klub Forca
  • Plivački klub Forca
  • Plivački klub Forca
  • Plivački klub Forca
  • Plivački klub Forca

O nama

Misija
Motorički opismeniti i socijalizirati djecu sa poteškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom.

Vizija
Omogućiti os. s inv. bavljenje vrhunskim sportom - plivanjem.

Nešto o klubu
Plivačko-terapijski klub Forca prvi je takav klub na području Primorsko-goranske županije i jedan od rijetkih klubova u Hrvatskoj, čiji su članovi djeca s poremećajima u razvoju i osobe s invaliditetom – osobe s tjelesnim oštećenjima, osobe oštećena vida i sluha i osobe sa poremećajima u učenju. Klub je osnovan s osnovnim ciljem promicanja, razvitka i unapređenja plivačkog sporta osoba s invaliditetom u Rijeci i PGŽ-u.

Djelatnosti kluba
-  planiranje rada i razvitka plivačkog sporta osoba s invaliditetom
-  organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi učenja i usavršavanja plivanja te pripreme za natjecanja
-  poduka i trening djece i mladeži
-  pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sustavu gradske, županijske, odnosno državne reprezentacije
-  skrbi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Kluba
-  ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom
-  kineziterapija

 

U PK Forci okupljamo 120 članova s kojima redovno radimo na bazenima Kantrida  a ljeti na invalidskoj plaži na Kostabeli. Mimo redovne aktivnosti u ljetnim smo školama u sedam godina osposobili 180 djece i mladih.

Sportski smo klub u Županiji s najviše visoko obrazovanog kadra kojeg smo dodatno educirali na Halliwick tečajevima. U klubu rade kineziolog, fizioterapeuti, defektolozi, odgajateljica koji su svi bivši plivači ili sportaši. U klubu volontiraju studenti Stručnog studija fizioterapije Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Glavni cilj nam je naučiti djecu plivati bez obzira na invalidnost tj. motorički je opismeniti.

 

U klubu radi pet sekcija:

1.) Terapijska sekcija
2.) Škola za neplivače
3.) Plivačka škola
4.) Natjecatelji
5.) Rekreacija